Juridisk facköversättning

Juridiska texter anses ofta vara särskilt svåra att översätta. Till skillnad från tekniska texter, vilka huvudsakligen beskriver konkreta föremål, är juridiska texter många gånger mycket abstrakta.

Facköversättning av juridiska texter

  • Allmänna juridiska texter
  • Fackartiklar
  • Avtal
  • Patent
  • Urkunder

Specialområden: civil-, straff- och patenträtt

Svensk kod

Som det framgår av mitt CV och min profil, har jag mycket goda och omfattande kunskaper om den svenska och den tyska rättsordningen, liksom om de båda rättsspråken.

Jag översätter olika typer av juridiska texter, framförallt inom civil-, straff- och patenträtt.

Kostnadsförslag

Om du skickar en text eller ett textavsnitt till påseende via e-post, fax eller post, sammanställer jag ett ej bindande kostnadsförslag. Uppgifter om önskat leveransdatum, hur översättningen ska levereras, vilken dokumenttyp översättningen avser, ev. tidigare utförda översättningar resp. existerande terminologilistor eller Translation Memories, eller användning av firmaintern terminologi, liksom annan kompletterande information garanterar en snabb och detaljerad bearbetning av varje enskild förfrågan.

Ta kontakt

Personlig kommentar angående juridisk facköversättning:

När det gäller denna typ av texter är det absolut nödvändigt att översättaren förfogar över kunskaper om respektive språks interna och externa konventioner (som t.ex. stela och fasta formuleringar, indelning av texter, formalia m.m.).

Att översätta en juridisk text från en rättsordning till en annan innebär inte bara att texten ska översättas rent språkligt, den måste översättas och eventuellt kommenteras i enlighet med skillnaderna i respektive konventioner. En översättning av god kvalitet kan endast uppnås med tillräckligt goda fackliga rättskunskaper.

» upp

Bilden ovan (gul redskap) och Bilden Svensk kod © Monika Englund

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)