Teknisk facköversättning

Tekniska texter omfattar en mängd olika typer av texter. Översättning av dessa texter kräver inte bara att översättaren har omfattande språkkunskaper och god språkkänsla, man behöver även speciella fackkunskaper för att kunna förstå komplicerade tekniska sammanhang så att texten kan föras över till målspråket på ett riktigt sätt.

Översättning av tekniska texter

  • Handböcker
  • Bruksanvisningar
  • Produktbeskrivningar
  • Teknisk dokumentation
  • Broschyrer
  • Stycklistor
  • Fackböcker
  • Fackartiklar
  • m.m.

Elektroteknik

Ämnet elektroteknik omfattar områden som företrädesvis befattar sig med elektricitet och dess användning. Hit hör bland annat energiteknik, drivteknink, teleteknik, elektronik och automatiseringsteknik. Jag har mycket goda kunskaper inom elektroteknik och det komplexa samspelet mellan elektroteknik och andra tekniska områden.

Maskinteknik

Maskinteknik

Till maskinteknik hör även materialära, termiska strömningsmaskiner, teknisk termodynamik, mekanik, strömnings - och fluidmekanik, mät- och reglerteknik, konstruktionsteknik samt andra delområden. Jag har mycket goda fackkunskaper även inom detta tekniska område.
 

Kostnadsförslag

Om du skickar en text eller ett textavsnitt till påseende via e-post, fax eller post, sammanställer jag ett ej bindande kostnadsförslag. Uppgifter om önskat leveransdatum, hur översättningen ska levereras (post, e-post, online), vilken dokumenttyp översättningen avser, ev. tidigare utförda översättningar resp. existerande terminologilistor eller Translation Memories, eller användning av firmaintern terminologi, liksom annan kompletterande information, garanterar en snabb och detaljerad bearbetning av varje enskild förfrågan.

Ta kontakt

Personlig kommentar angående teknisk facköversättning:

När det gäller översättning av tekniska texter krävs språkkänsla och kunskaper om den terminologi och de språkkonventioner som används inom respektive språk.

Kvaliteten på tekniska översättningar kan förbättras avsevärt med ett målinriktat och konsekvent terminologiarbete. Genom ett långfristigt samarbete mellan uppdragsgivare och översättare, samt med konsekvent användning av den terminologi som kunden önskar, kan en hög kvalitet garanteras och på lång sikt förbättras ytterligare.

» upp

Bilden ovan (gul redskap) © Monika Englund
Foto på redskap © Peter Kirchhoff / PIXELIO

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)