Fackområden och facköversättning

Förutom översättning av allmänna texter inom olika områden har jag specialiserat mig på översättning av tekniska och juridiska texter.

Teknisk facköversättning

Vid översättning av tekniska texter krävs ett mycket omfattande och gediget tekniskt kunnande. Jag översätter framförallt olika typer av texter inom elektroteknik och maskinteknik. Teknisk facköversättning

Juridisk facköversättning

När det gäller denna typ av översättningar är det väldigt viktigt att känna till vilka språkliga medel och konventioner som används på respektive språk, för att korrekt kunna beskriva abstrakta juridiska sakförhållanden. Juridisk facköversättning

Patentöversättning

Patentöversättninger kombinerar på grund av sin dubbla funktion som teknisk beskrivning och juridiskt dokument svårigheterna hos tekniska och juridiska övesättningar. Patentöversättning

Interkulturell fackkommunikation

Inom teknisk fackkommunikation krävs att översättaren har en god språkkänsla och ett omfattande tekniskt kunnande för att målet att beskriva tekniska föremål och förfaranden ska kunna nås. Utan dessa kunskaper är det inte möjligt att förstå en komplex källtext, och överföra den till målspråket på ett förståeligt och funktionellt sätt.

När det gäller juridiska texter krävs inte bara kunskap om de "motsvarande" begreppen. Det är av avgörande betydelse för översättningens kvalitet, att översättaren känner till och förstår i vilka sammanhang och kontext begreppen används.

Jag står gärna till förfogande för att svara på frågor, eller för en ej förbindlig och kostnadsfri offert. Ta kontakt

» upp

Bilden ovan (gul redskap) © Monika Englund

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)