Personlig kontakt

Jag hoppas att jag väckt ditt intresse! Använd det här formuläret för att skicka frågor eller meddelanden. Fyll i de olika fälten och klicka sedan på "Skicka".

Kontaktformulär

Ditt meddelande
* = detta fält måste fyllas i   ** = ett av dessa fält måste fyllas i

Impressum 

Dynamic Words
Monika Englund
Am Papenberg 33
D-31162 Bad Salzdetfurth
Tyskland

Internationell kommunikation och facköversättning

info@dynamic-words.de

Tel. +49 (0)5063 781 42 03
Fax +49 (0)5063 781 45 27
www.dynamic-words.eu

www.dynamic-words.de
www.dynamic-words.se
www.dynamic-words.com

Information i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden

Momsregistreringsnummer: DE 253453949

Hemvistforum: Hannover, Tyskland

Ansvarsförsäkring vid yrkesutövning hos:
Generali Versicherungs AG Direktion
Adenauerring 7
81737 München, Tyskland

Teknik och Internet

Dipl.-Ing. Marcus Niemeyer, Internet-Kontor
Kantstr. 31
31224 Peine
E-post: niemeyer@internet-kontor.de
www.internet-kontor.de

Florian Rademann, Medien-Marketing
Gunzelinstr. 54
31224 Peine
E-post: info@medien-marketing.net
www.medien-marketing.net

Reklam och marknadsföring

Uniprint Hildesheim
Marienburger Platz 1 - 2
31141 Hildesheim
E-post: info@uniprint-hildesheim.de
www.uniprint-hildesheim.de

Juridiskt ombud och rådgivning 

Dynamic Words företräds juridiskt av:

Avdokatbyrån Riedesel & Collegen - vi är er kompetenta rådgivare när det gäller juridiska frågor.
Klicka här för att komma i kontakt med oss. www.kersten-riedesel.de
Vårt kunnande - Ditt försprång!

Riedesel & Coll.
Friedenstraße 1
D-30175 Hannover
Tyskland
Telefon: 0511/8114721
E-post: riedesel@t-online.de
www.kersten-riedesel.de

Datasäkerhet 

För Dynamic Words, Am Papenberg 33, D-31162 Bad Salzdetfurth, Tyskland har skyddandet av dina personliga uppgifter högsta prioritet och håller sig till de bestämmelser som finns reglerade i gällande dataskyddslagar. På denna webbsida registreras endast de person relaterade uppgifter som är tekniskt nödvändiga. De registrerade uppgifterna säljs definitivt inte, eller lämnas på annat sätt eller av annan orsak vidare, till tredje part. Den följande förklaringen ger en överblick över hur detta skydd säkerställs och vilka uppgifter som registeras för vilket ändamål.

Databearbetning på denna Internet sida

Dynamic Words registrerar och sparar automatiskt i så kallade Server-Logfiles information som din browser sänder till oss. Denna information är: typ av browser, browserversion, vilket operativsystem som används, Refer-URL (den dessförinnan besökta sidan), värdnamnet för datorn som hämtar data (IP-adress) och tidpunkten för förfrågan till servern. Dessa uppgifter kan ej kopplas till en bestämd person. Dessa uppgifter sammanförs EJ med andra uppgiftskällor och uppgifterna raderas efter en statistisk utvärdering.

Upplysningsrätt

Du har rätt att få information om de uppgifter som sparas om dig, deras ursprung och mottagare liksom ändamålet med databearbetningen. Du kan även få svar på eventuella frågor som ej besvaras av denna förklaring angående datasäkerheten, eller om du vill ha ytterligare information gällande någon del i denna. Dynamic Words svarar på frågor angående de uppgifter som sparas via e-post adressen: info@dynamic-words.de

Disclaimer

Källa eRecht24.de - Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert

Våra hemsidors innehåll har sammanställs med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera att alla uppgifter är korrekta fullständiga och aktuella. Som tjänsteleverantör är vi enligt 7 §, första stycket i "TMG" (Telemediengesetz ung. Lag om telemedia) ansvariga för eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar. Enligt paragraferna § 8 till 10 i TMG är vi i egenskap av tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka översänd eller sparad främmande information och inte heller att efterforska omständigheter som kan hänvisa till en lagstridig aktivitet. Skyldigheter att avlägsna eller spärra nyttjande av information enligt gälland lagar berörs inte av detta. Ett sådant ansvar är dock endast möjligt från tidpunkten för kännedom om en konkret lagöverträdelse. Så snart en sådan rättöverträdelse kommer till vår kännedom kommer vi omgående att avlägsna detta innehåll.

Ansvar för länkar

Våra internetsidor innehåller länkar till externa webbsidor från tredje part. Vi har ingen möjlighet att påverka innehållet på dessa sidor. Därför kan vi inte heller överta något ansvar för dessa sidor. Respektive leverantör eller den som driver dessa sidor, till vilka vi har länkar, är alltid ansvariga för innehållet på dessa sidor. Vid tidpunkten för sammanlänkningen kontrollerades sidorna avseende eventuella lagöverträdelser. Ladstridigt innehåll var vid tidpunkten för sammanlänkningen inte synligt. En permanent kontroll av innehållet på de sammanlänkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta belägg för en lagöverträdelse. Så snart en sådan rättöverträdelse kommer till vår kännedom kommer vi omgående att avlägsna sådana länkar.

Upphovsrätt

De innehåll och de verk som skapats på dessa sidor av de personer som driver webbsidorna är skyddade av tysk upphovsrättslagstiftning. Kopiering, mångfaldigande, bearbetning, spridning och alla typer av användning utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdning och kopiering av denna sida är endast tillåten för privat, icke kommersiell användning. I den mån innehållet på denna sida inte har skapats av den som driver sidan gäller tredje parts upphovsrätt. Innehåll som skapats av tredje part är markerade som sådant innehåll. Om du skulle upptäcka att upphovsrätten har överträtts ber vi om ett meddelande om detta. Så snart en sådan rättöverträdelse kommer till vår kännedom kommer vi omgående att avlägsna detta innehåll.

Datasäkerhet

Nyttjandet av vår webbsida är som regel möjlig utan personrelaterad uppgifter. I den mån personrelaterade uppgifter (exempelvis, namn, adress eller e-post adress) samlas in sker detta i den mån det är möjligt alltid på frivillig bas. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi upplyser om att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan uppvisa säkerhetsluckor. Ett heltäckande skydd av data mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Vi motsätter oss härmed uttryckligen användning av de inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla ett impressum publicerade kontaktuppgifterna för översändande av ej uttryckligen begärd reklam och informationsmaterial. Den som driver dessa sidor förbehåller sig uttryckligen rättliga åtgärder om reklaminformation skickas utan att den uttryckligen har begärts, till exempel i form av spam mejl.

» upp

Bilden ovan © Sascha Böhnke / PIXELIO

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)