Curriculum Vitae Monika Englund

Monika von Kurzynski, Master of Arts 'Språk och teknik' och Bachelor of Arts 'Internationell kommunikation och översättning'

Utbildning och yrkeserfarenhet

Utbildning och yrkeserfarenhet Monika Englund
Tidsperiod Utbildning
1989 - 1992 Tekniskt gymnasium, elektroteknisk linje, Domarhagsskolan,(numera) Karlfeldtgymnasiet, Avesta, Sverige
1992 – 1993 Elektroingenjörslinjen, Umeå Universitet, Umeå, Sverige
1993 – 1996 Polisutbildningen, Polishögskolan Solna, Sverige
1996 – 2007 Polisassistent/polisinspektör vid Polismyndigheten i Västerbottens län, Polisområde Umeå Polisområde Umeå, Sverige.
1999 – 2000 Juridisk översiktskurs, Umeå Universitet, Umeå, Sverige (Vid sidan av polistjänsten)
1999 – 2000 Pedagogik A, Umeå Universitet, Umeå, Sverige (Vid sidan av polistjänsten)
2000 Deltagande i 'Project Foreign Police Officers at the EXPO 2000', för främjande av internationellt utbyte och vidareutbildning, Polizeidirektion Hannover, Tyskland
2001 – 2005 Bachelor of Arts, Internationell Kommunikation och Översättning, Universität Hildesheim, Tyskland
Språk: tyska, engelska, spanska
Tillvalsämnen: teknik, företagsekonomi
2003 Tolk under en resa för ledande tjänstemän på Landeseinsatzeinheit der Polizei des Landes Brandenburg till Polisområde Umeå, Sverige.
2003 – 2004 Baskvalifikation för språkkursledare vid tyska Volkshochschulen, Tyskland
2003 – Mässvärdinna och tolk (svenska, tyska, engelska), på internationella mässor, te.x.
Hannover MesseCeBITLIGNAAGRI TECHNICAINTERSCHUTZ
i Hannover, Tyskland
2003 – 2007 Kursledare i svenska vid Volkhochschule Hildesheim, Tyskland
2003 – Kursledare i svenska vid Kreisvolkshochschule Peine, Tyskland
2004 – 2007 Master of Arts, Språk och Teknik, Universität Hildesheim, Tyskland. Språk: tyska, engelska, spanska. Tekniska ämnen: elektroteknik och maskinteknik
2007 – Frilansande facköversättare, tolk, kursledare i svenska och föreläsare.
2008 Kursledare i svenska vid Sprachenzentrum der technischen Universität in Braunschweig, Tyskland.
Juli 2010 Utbildning till kvalitetsevaluator enligt industrinorm SAE J2450 enligt uppdrag av, TermNet, Österrike.

Bachelor/Master-Urkunder

Urkund: Bachelor Of Arts Urkund: Master Of Arts

Bachelor/Master-Betyg

Betyg Bachelor Of Arts Betyg Master Of Arts

Bachelor/Master uppsatser
- sammanfattningar och betyg

Sammanfattning och betyg: Bachelor Of Arts Sammanfattning och betyg: Master Of Arts

Medlemskap

Jag står gärna till förfogande för att svara på frågor om mina tjänster och kvalifikationer. Ta kontakt

» upp

Bilden ovan © Sascha Böhnke / PIXELIO

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)