Monika von Kurzynski, Master of Arts 'Språk och teknik' och Bachelor of Arts 'Internationell kommunikation och översättning'

Profil Monika Englund

Här finns information om mina kvalifikationer som översättare, tolk, språkdocent samt om mina mässtjänster.

Referenser

Här finns några av de uppdragsgivare som jag arbetar tillsammans med och deras kommentarer om mig och mina tjänster. Referenser

Curriculum Vitae

Yrkes- och högskoleutbildning, anställningar, kvalifikationer och medlemskap. Curriculum Vitae

Personlig profil

Min bakgrund och mina intressen förde mig från Sverige till Tyskland och hänger nära samman med mitt yrkesval. Personlig profil

En pålitlig och effektiv kombination

Ett kompetent serviceutbud som bygger på en mycket god utbildning och flerårig yrkeserfarenhet står till ert förfogande vid bearbetningen av era uppdrag. Mina erfarenheter som översättare, språkvetare och polis, kombinerat med social kompetens, nyfikenhet och omfattande fackkunskaper utgör grunden för kvalitativa och pålitliga språktjänster.

Alla mina kunskaper kombineras och används på ett uttömmande sätt för att säkerställa tjänster med mycket hög kvalitet.

Jag står gärna till förfogande för att svara på frågor, eller för en kostnadsfri offert utan förbindelse. Ta kontakt

» upp

Bilden ovan © Sascha Böhnke / PIXELIO

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)