Interkulturell kommunikation

Man skulle kunna tro att det egentligen inte finns så stora kulturella skillnader mellan två länder som Sverige och Tyskland.

Trots detta händer det relativt ofta att det vid affärsmässiga kontakter mellan tyskar och svenskar uppstår problem eller rent av konflikter, vilka hänger samman med parternas olika förväntningar och sociala förhållningssätt.

Interkulturella seminarier

Dynamic Words seminarier om interkulturell kommunikation erbjuds framförallt för firmor och företag. De kan även genomföras för privatpersoner som vill utvandra till Sverige eller som tänker arbeta där under en tid.

I centrum för seminarierna står att klargöra förutfattade meningar och skillnader i det sociala förhållningssätten mellan de båda länderna. Seminarierna anpassas till kundernas behov och erbjuder möjligheten att skapa förutsättningar för att undvika problem i umgänget med arbetskollegor eller affärsparter. På detta sätt kan goda förutsättningar för ett långt och framgångsrikt affärssamarbete skapas.

En bonus med dessa kunskaper är att de kan leda till oväntade inbjudningar och möjligheten att lära känna vänner för livet!

Interkulturell förvirring

Varför står svensken där borta? Varför säger han alltid "du" till alla och berättar allt om sin familj? Hur ofta fikar han egentligen per dag?! Vadå?! Är han ledig i sex månader?! Och tysken, varför stoppar han sin egen kniv i smöret och drar ner rullgardinen fast det är mitt på dagen? Få svaren på allt detta under ett interkulturellt seminarium!

Ta kontakt

Personlig kommentar angående interkulturell kommunikation:

Interkulturell kommunikation är ett begrepp som inte är så allmänt känt. Trots detta är erfarenheter av interkulturella affärsförbindelser och de därmed förbundna kommunikationsproblemen inget okänt fenomen. De inblandade parterna känner dock inte alltid till de bakomliggande orsakerna till dessa svårigheter.

Med interkulturell träning kan kulturella skillnader klargöras och parterna sensibiliseras för motpartens förväntningar och värderingar. Förutsättningarna för ett framgångsrikt samarbete kan därmed tydligt förbättras.

» upp

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)