Språkkurser för privatpersoner

Det svenska språket är nära släkt med tyskan men har en jämförelsevis relativt enkel grammatik och det flesta personer som har tyska som modersmål tycker att det är ganska lätt att lära sig grunderna i det svenska språket.

Privatundervisning

Privatundervisning med en enda deltagare ger goda möjligheter för ett individuellt anpassat inlärningstempo. Undervisningen gestaltas utifrån deltagarens personliga intressen och behov och ger utrymme för detaljerad och intensiv språkträning. Undervisningen bedrivs antingen hos Dynamic Words eller hemma hos deltagaren.

Privatundervisning i mindre grupper

Att lära sig ett språk tillsammans med andra människor i en mindre grupp är många gånger roligare och ger fler möjligheter att öva språket i praktiska talövningar och genom att använda olika inlärningsmetoder. Innehåll, mål och tempo diskuteras fram och bestäms i gruppen.

Kostnadsförslag

Om du sammanställer dina önskemål angående en privat språkkurs och skickar dessa per e-post, fax eller post sammanställer jag ett ej bindande kostnadsförslag. Ange så mycket information som möjligt om t.ex. deltagarantal, förkunskaper, antal lektioner (45 min), kursens mål och syfte, innehåll, önskad plats m.m. Dessa uppgifter underlättar en snabb och komplett sammanställning av en offert.

Ta kontakt

Personlig kommentar om språkkurser för privatpersoner:

Det svenska språket blir mer och mer populärt i Tyskland. Många tyskar tillbringar sin semester i Sverige och äger rent av en sommarstuga i Sverige. Andra har via sitt jobb kontakt med Sverige eller svenska affärspartner.

I Sverige kan man visserligen göra sig förstådd på engelska och delvis även på tyska utan större problem, men kunskaper i svenska öppnar många dörrar och ger en särskild kontakt med människorna och den svenska kulturen. Svenskarna känner sig ofta smickrade och glädjer sig över att någon gör sig mödan att lära sig svenska.

» upp

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)