Språkkurser
- för tyska företag och privatpersoner

Som kursledare i svenska vid Volkshochschule Hildesheim, Kreisvolkshochschule Peine och Språkcentrum vid det tekniska universitetet i Braunschweig har jag flera års erfarenheter i att förmedla det svenska språket till personer med tyska som modersmål. Moment om svensk kultur och interkulturell träning används för att komplettera den språkliga delen. Kurserna erbjuds huvudsakligen i Peine (Tyskland) med omnejd.

Privatkurser

Individuellt anpassade intensivkurser för framgångsrikt lärande: Jag erbjuder språkkurser och enskild undervisning för mindre grupper och privatpersoner. Kurserna anpassas till deltagarnas personliga intressen och förväntningar, så att ett tempo som passar varje individ kan hållas. Privatkurser

Företagskurser

Skräddarsydda kurserbjudande för företag och organisationer: Dessa kurser erbjuds framförallt för medarbetare som vill lära sig det svenska språket, eller som vill vidareutveckla sina kunskaper. Kurserna anpassas till yrkesmässiga behov och krav och kan genomföras som enskild undervisning eller för mindre grupper. Språkkurserna kan om så önskas kompletteras med moment om svensk kultur och interkulturell träning Företagskurser

Interkulturell kommunikation

Vid affärskontakter mellan tyska och svenska företag resp. mellan affärspartner, men även vid privata möten, kan problem och konflikter uppstå, vilka hänger ihop med olika förväntningar och sociala beteendemönster som är typiska för de olika länderna. Förbered dig må mötet med Tyskland och den tyska mentaliteten med ett interkulturellt seminarium

Det svenska språket

Vid första anblicken verkar de kulturella skillnaderna mellan Tyskland och Sverige inte vara särskilt stora. När man lär sig det svenska språket upptäcker man dock inte bara likheter utan även en mängd skillnader.

Språket är det bästa sättet att lära känna och upptäcka den svenska kulturen. Förståelsen för att det svenska "du" bara har vissa likheter med sin namne, det tyska "du", är bara en av många svenska hemligheter.

Jag står gärna till förfogande för att svara på frågor eller för ett ej bindande kostnadsförslag. Ta kontakt

» upp

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)