Arbetssätt

Tekniska hjälpmedel

Hos Dynamic-Words används tekniska hjälpmedel av hög kvalitet vid bearbetningen av kundernas uppdrag.

Hit hör datorer och mjukvara med hög prestanda, skrivare, etikettskrivare,scanner, Internet med snabbt bredband, moderna elektroniska ordböcker och användningen av översättningsprogram och CAT och Translation Memories. Dessutom används konventionella ordböcker samt aktuella fackböcker och facktidskrifter, vilka framförallt kommer till användning vid översättning av facktexter.

Datorer

Tre high-end - alla sammanställda efter individuella behov.

Operativsystem

Microsoft Windows7® (alla versioner)
Vista Business® - aktuell version
(Kompabilitet från Windows 98® möjlig för alla senare Windows versioner).

Mjukvara

Mjukvara baserad på Microsoft Windows®

Följande program (här endast de viktigaste) används och aktualiseras ständigt.

 • ADOBE-ACROBAT PROFFESSIONAL®
 • Microsoft WORD® - aktuell version/2012
 • Microsoft EXCEL® och Powerpoint® - aktuella versioner/2012
 • SDL Trados Freelance 2007®
 • SDL Trados Studio 2009®
 • SDL Trados Studio 2011®
 • WordFinder® - aktuell version/2012
 • Abbyy FineReader® - aktuell version/2012
 • Total Commander® - aktuell version/2012
 • NERO® - aktuell version/2012
 • Symantec-Systemworks® & Internetsecurity® 2012 Norton för Windows Vista Business
 • Symantec / Norton 360 from 2012 för Windows 7
 • Phoenix Backup® - aktuell version/2011- databackup för Vista Business och Windows7

"Packer" - alla vanliga format (zip / rar / hrj... etc.) används. Konvertering från (originalfilens) format till andra format som kan bearbetas manuellt med bibehållen originalstruktur är möjligt.

Freeware

Jag arbetar även med mjukvara baserad på Sun-Linux: OPEN OFFICE

 • Open Office
 • from 1.1.0 till den nu aktuella versionen
 • Writer; Calculator, presentationer

Som komplettering arbetar jag också med: LIBREOFFICE

 • LibreOffice
 • aktuell version/2012
 • text, beräkning, presenationer etc.

Alla ovan nämnda program är registrerade varumärken (endast uppgifter från tillverkaren är bindande!).

Kryptering av filer

Phishing, skimming, spionprogram, E-post som fångas upp och läses av andra..."filstölder": vill du att förtroliga uppgifter bearbetas och skickas på ett säkert sätt? Om så önskas kan jag bearbeta och skicka krypterade filer: Jag berarbetar uppdraget och skickar filen/filerna krypterat i högrangigt bitars modus. Antingen i en fil, för vilken du erhåller ett lösenord i ett separat e-post meddelande, via telefon eller fax, eller som en .exe fil som packar upp sig själv. Lösenordet för denna fil bestämmer du. Detta förfarande rekommenderas av www.bsi.de "Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik" i Förbundsrepubliken Tyskland.

Har datorn kraschat? Är all data borta?

Säkring av data har högsta prioritet hos Dynamic Words: Varje dag säkras all aktuell data! Dina filer* är säkra - även om en PC kraschar. Filerna säkras på två spearata externa hårddiskar.

*Vissa uppdragsgivare vill (för att deras produkter ska vara säkra) inte att deras data sparas. Dessa filer omfattas INTE av backupen utan bearbetas fristående och raderas efter avslutat uppdrag.

CAT och Translation Memories 

CAT - Computer Aided Translation - innebär att man med hjälp av olika dataprogram kan hantera olika typer av datafiler och deras formatering. I Translation Memories, eller TM, sparas en mening i källtexten sparas med sin motsvarande översättning och underlättar därmed en snabb översättningsprocess och konsekvent användning av korrekt terminologi.

Översättning med CAT-program eller TM är ingen maskinell översättning. TM ger översättare endast förslag om liknande meningar redan finns sparade. Dessa förslag måste översättaren kontrollera och anpassa till den aktuella texten.

TM säkerställer framförallt vid bearbetning av långa redundanta texter att en konsekvent terminologi används i hela dokumentet. De underlättar även utarbetningen av terminologilistor eller databanker med terminologi av god kvalitet.

Exempel på vanliga CAT-program är SDL Trados, SDLX, Across, Passolo, Transit, Wordfast, Déja Vu. Jag arbetar med SDL Trados och Across.

Vidareutbildning

Vidareutbildning hör till Dynamic Words vardag. Med hjälp av seminarier och kurser inom språkvetenskap, översättningsvetenskap, teknik, juridik, samt utbildning avseende nya dataprogram fördjupas och breddas redan existerande kvalifikationer.

Utbildningsintyg

MultiTerm
Across - Vertiefungsseminar Online-Marketing
SAE-J2450 Across - Grundlagenseminar
SDL TRADOS 2009 Grundlagenseminar English Technical Writing etc.
Mailing an potenzielle Kunden TRADOS Vertiefungsseminar
Effizienter arbeiten mit Microsoft Word Selbstmarketing für Übersetzer und Dolmetscher
Urkundenübersetzen Übersetzen von Rechtstexten
Der Strafprozess in Deutschland Dolmetschen von A bis Z

Jag står gärna till förfogande för att svara på frågor eller för en kostnadsfri offert utan förbindelse. Ta kontakt

» upp

Bilden ovan © Sascha Böhnke / PIXELIO

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)