Översättning

Översättningar behövs av en mängd olika orsaker och för en mängd olika ändamål. Jag erbjuder översättningar av hög kvalitet, vilka utförs exakt enligt era specifikationer och krav. Jag hjälper er gärna när det gäller gestaltningen och en eventuell kulturell anpassning av texten.

Arbetsspråk

Jag översätter olika texter till och från svenska, tyska, engelska och spanska:

 • tyska » svenska (modersmål)
 • engelska » svenska (modersmål)
 • spanska » svenska (modersmål)
 • svenska (modersmål) » tyska
 • svenska (modersmål) » engelska
 • tyska » engelska
 • engelska » tyska

Fackområden för översättningar

Ofta kan vanliga, allmänna texter inte placeras inom ett bestämt fackområde, som till exempel:

 • pressmeddelanden
 • olika typer av korrespondens
 • rapporter
 • övriga texter

Hos Dynamic Words utförs alltid en textanalys av källtexten för att på så sätt fastställa om och var i texten eventuella kulturella skillnader bör anpassas så att översättningen fungerar och kan läsas som en "äkta" text.

All information som en uppdragsgivare kan bifoga till källtexten bidrar till en hög kvalitet på översättningen. Sådan information kan till exempel vara dokument om ämnet eller fackområdet på käll- och målspråket, tidigare utförda översättningar, terminologilistor, produktbeskrivningar eller redan existerande Translation Memories med mera.

Kostnadsförslag

Om du skickar en text eller ett textavsnitt via e-post, fax eller post till påseende, sammanställer jag ett ej bindande kostnadsförslag. Uppgifter om önskat leveransdatum, hur översättningen ska levereras, vilken typ av dokument översättningen avser, ev. tidigare utförda översättningar resp. existerande terminologilistor eller Translation Memories eller användning av firmaintern terminologi, liksom annan kompletterande information garanterar en snabb och detaljerad bearbetning av varje enskild förfrågan.

Ta kontakt

Personlig kommentar till översättning:

Att översätta skriftliga texter kräver inte bara mycket goda språkkunskaper utan även noggrannhet, tålamod och nyfikenhet.

 • Noggrannhet - att läsa och kontrollera varje enskilt ord
 • Tålamod - att genomgående och konsekvent säkra kvaliteten även i långa texter
 • Nyfikenhet - att få veta och lära sig mer med varje text

Översättningskvaliteten är mycket beroende av den tid som finns till förfogande och även av den totala arbetsbelastningen. För att få fram en översättning av hög kvalitet är därför tillräcklig bearbetningstid ovillkorligen nödvändig.

» upp

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)