Kommunikation och översättning

I centrum för de tjänster som Dynamic Words erbjuder står kommunikationen mellan människor. Till detta hör inte bara översättning av skrivna texter utan även tolkning, mässtjänster, språkkurser och interkulturell kommunikation.

Översättning

Översättningar av skrivna texter får genom det allt mer intensiva internationella utbytet allt större betydelse. Jag översätter huvudsakligen texter till och från svenska, tyska, engelska och spanska. Översättning

Tolkning

Tolkning är överföringen av muntliga uttalanden på ett källspråk till ett målspråk. Som tolk arbetar jag till och från svenska, tyska och engelska. Tolkning

Mässtjänster

Att delta på en internationell mässa i en främmande stad eller i ett främmande land innebär att en mängd organisatoriska och språkliga problem måste lösas. Att använda Dynamic Words mässtjänster är ett steg mot en framgångsrik och lyckad mässa. Mässtjänster

Interkulturell kommunikation

Det är inte ovanligt att problem eller konflikter uppstår vid affärskontakter mellan tyska och svenska företag, eller vid privata kontakter och möten. Dessa svårigheter beror ofta på att parterna har olika förväntningar och att deras sociala förhållningssätt och uppträdande skiljer sig från varandra.

Förbered dig på vad som förväntas av dig och vad du kan förvänta dig vid mötet med den tyska kulturen med hjälp av interkulturella seminarier

Jag står gärna till förfogande för att svara på frågor eller för ett ej bindande kostnadsförslag. Ta kontakt

» upp

Dynamic Words Logo

Monika Englund  internationell kommunikation och facköversättning; Am Papenberg 33  D-31162 Bad Salzdetfurth,  Tyskland
Tel. + 49 (0)5063 781 42 03  Fax + 49 (0)5063 781 45 27  info@dynamic-words.de   »Impressum   »Datasäkerhet

;)